PRAVILNIK o varovanju zasebnosti kupcev in potencialnih kupcev NA POT d.o.o.

 

 1. V podjetju NA POT d.o.o., Tržaška cesta 513a, 1351 Brezovica (v nadaljevanju NA POT d.o.o.),  kot upravljavcu in obdelovalcu osebnih podatkov, spoštujemo zasebnost naših kupcev in jim zagotavljamo, da njihove osebne podatke uporabljamo izključno za namene in v obsegu, kot je to nujno potrebno oziroma za določene namene na podlagi njihovega soglasja.
   
 2. Pooblaščena oseba NA POT d.o.o. kot upravljavca in obdelovalca osebnih podatkov je direktorica podjetja NA POT d.o.o. Anita Potokar.
   
 3. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov NA POT d.o.o. Anita Potokar, ki je dosegljiva na naslovu NA POT d.o.o., Tržaška cesta 513a, 1351 Brezovica, po elektronski pošti info@napot.si ali na telefonski številki 01-3657-500.
   
 4. NA POT d.o.o. zbira naslednje osebne podatke kupca: ime in priimek, naslov, elektronska pošta in telefonska številka.
   
 5. NA POT d.o.o. zbira in obdeluje osebne podatke kupcev, oz potencialnih kupcev za izdelavo ponudbe po kupčevem povpraševanju, za morebitno usklajevanje ponudbe, za  namene ustrezne dobave materiala in dostave materiala do kupca na dom.
   
 6. NA POT d.o.o. osebne podatke posameznikov ne zbira z namenom, da bi jim pošiljali nepotrebna oglasna sporočila, ampak samo z namenom obveznega informiranja.
   
 7. NA POT d.o.o. ne bo posredoval osebnih podatkov tretjim osebam.
   
 8. Osebne podatke kupcev bomo hranili le za lastno uporabo in jih bomo na željo kupca izbrisali.
   
 9. Pravice kupca kot posameznika v primeru danega soglasja so opredeljene z veljavno zakonodajo. Kupec soglasje lahko kadarkoli prekliče, zahteva vpogled, popravek, omejitev obdelave, izbris ali prenos osebnih podatkov ali poda ugovor, in sicer tako, da nas o tem obvesti pisno po pošti na naslov NA POT d.o.o., Tržaška cesta 513a, 1351 Brezovica ali preko elektronske pošte info@napot.si . Za več informacij in dodatna pojasnila je na voljo tudi pooblaščena oseba na varstvo osebnih podatkov, Anita Potokar.
   
 10. NA POT d.o.o. zagotavlja, da bo izvajalo vse tehnične in organizacijske zaščitne ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov.
   
 11. V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo NA POT d.o.o. nemudoma izvedel vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih bo o tem obvestil, prav tako bo s tem seznanil pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji.
   
 12. Glede vprašanj varstva osebnih podatkov lahko posameznik poda pritožbo tudi pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijski pooblaščenec RS.
   
 13. Pravila o varovanju zasebnosti NA POT d.o..o se bodo po potrebi dopolnjevala in podjetje bo zagotovilo ustrezno in sprotno obveščanje posameznikov o tem.
   
 14. Pravilnik o varovanju zasebnosti kupcev podjetja NA POT d.o.o. so objavljena na spletni strani podjetja NA POT d.o.o., na voljo pa so tudi v trgovini in poslovnih prostorih podjetja NA POT d.o.o.

Brezovica, 3.5.2018